Rettsdimensjoner

Etter omfattende testing, pilotering og datainnsamling, er den foreslåtte spillebanen et rektangel som måler 16m x 6m meter for dobler og trippel, og 16m x 5m for singler;omgitt av en frisone, som er minimum 1m på alle sider.Banens lengde er litt lengre enn den 13,4m tradisjonelle badmintonbanen, dette skyldes at AirBadmintonbanen har en 2m dødsone foran banen for å stimulere til rally vekk fra nettområdet, noe som vil føre til bedre AirShuttle-flyytelse.Den nye banens dimensjoner sikrer at AirShuttle vil forbli i spill lenger og rally vil være mer underholdende.Stolpene som støtter nettet skal plasseres utenfor hver sidelinje, og skal ikke være lenger enn 1,0 meter fra hver sidelinje.

■ Ved spill på gress og harde underlag skal stolpene være 1,55 m høye fra banens overflate.

■ For sandflate skal stolpene være 1,5 m høye, og toppen av nettet fra overflaten skal være 1,45 m ved midten av banen.Forskning viste at ved å senke nettet til 1,45 m ble feilene redusert og rallyene ble utvidet.


Innleggstid: 16. juni 2022